Naurujoogan hyödyt

Naurujoogaaminen on hauskaa. Se rentouttaa ja kohottaa mielialaa, poistaa stressiä, edistää terveyttä ja vahvistaa ihmissuhteita muun muassa lisäämällä luottamusta ja yhteyden tunnetta.

Naurujooga lisää monipuolisesti fyysistä, psyykkistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Naurujoogaamisen fyysiset vaikutukset:

 • vahvistaa tehokkaasti muun muassa sydän- ja verenkiertojärjestelmää sekä hengityselimistöä (aerobinen lihasharjoitus),
 • syvärentouttaa nopeasti ja tehokkaasti siten, että lihastasolla se vaikuttaa etenkin pallean ja lantion seudun syviin lihaksiin. Nämä lihasryhmät ovat avain koko kehon syvärentoutumiseen.
 • laskee stressihormonien määrää elimistössä sekä lisännee ainakin endorfiini-välittäjäaineiden määrää aivoissa,
 • vahvistaa immuunipuolustusta
 • tuulettaa keuhkoja tehokkaasti mm. poistaa hiilidioksidipitoista jäännösilmaa keuhkoista
 • lisää hapen määrää elimistössä, mikä virkistää tehokkaasti
 • lievittää kipuja ja jopa poistaa niitä.

Jälkivaikutuksenaan se alentaa verenpainetta. Syvä nauraminen "hieroo" sisäelimiä ja tehostaa niiden verenkiertoa. Naurumainen myös jumppaa kasvolihaksia ja lisää niiden verenkiertoa antaen näin luonnollista kasvojenkohotusta.

Naurujoogaamisen psyykkiset vaikutukset:

 • lisää mielihyvän tunnetta ja parantaa mielialaa: voimakkaasta nauramisesta seuraava mielihyväkokemus syntyy nopeasti ja se voi kestää useita tunteja, jopa päiviä.
 • parantaa kykyä toimia stressin alaisissa tilanteissa,
 • auttaa rauhanomaisesti purkamaan nk. kielteisiä tunteita: ärtymystä, vihaa, pelkoa ja turhautumista.

Kaikenkaikkiaan nauraminen vahvistaa yhteyttä tunteisiin ja antaa käytännön välineitä tunnekokemusten käsittelyyn. Se myös auttaa näkemään asiat myönteisemmässä ja selkeämmässä valossa.

Naurujoogaamisen henkiset vaikutukset:

Nauraminen vahvistaa läsänäolo-kokemusta: se tuo kehoon ja nykyhetkeen.

Syvä nauraminen synnyttää jälkivaikutuksenaan rauhallisen ja levollisen olotilan, jossa voi tavanomaista voimakkaammin kokea yhteyden omaan sisäisyyteensä.

Naurujoogaamisen sosiaaliset vaikutukset:

 • vahvistaa ihmisten välisiä suhteita. Yhdessä naurettaessa ihmiset kokevat helposti yhteyden toistensa kanssa.
 • lisää luottamusta ja avoimuutta ihmisten välillä,
 • purkaa ihmisten välisiä jännitteitä,
 • parantaa vuorovaikutusta.

Nauraminen toimii sekä sosiaalisena "liimana" että "voiteluaineena".