Miksi nauruklubiin?

Päivittäiset naurumme ovat lähes poikkeuksetta lyhyitä (keskimäärin 3-5 sekuntia) ja pinnallisia - naurahduksia. Saadaksemme nauramisen tieteellisestikin todistetut myönteiset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, tulee nauramisen olla pitkäkestoista ja tulla syvältä kehosta (palleasta ja vatsan alueelta). Tällainen ei juurikaan toteudu tavallisessa arkielämässä. Nauruklubissa naurujoogaten se onnistuu.

Arjessamme tarvitsemme tavallisesti ulkoisia syitä nauraaksemme. Jos noita syitä on vähän niin nauruakin on vähän. Naurujoogatessa nauraminen ei riipu ulkoisista syistä. Siihen ei myöskään tarvita valmiiksi iloista mielialaa. Kun nauraminen käynnistetään tarkoituksellisesti, on mahdollista nauraa aina niin tahdottaessa.

Naurujoogaaminen vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen jo yhdestä naurujoogakerrasta lähtien; kuitenkin syvemmän ja pitkäkestoisemman vaikutuksen saamiseksi kannattaa naurujoogata toistuvasti ja säännöllisesti. Helpoiten se onnistuu nauruklubeissa.

Nauruklubissa saat nauraa paljon, pitkään ja nauravassa seurassa!