Usein kysyttyä yritysnauruista

 

KAUANKO NAURUJOOGASESSIO KESTÄÄ? Yleensä tunnista puoleentoista. Tuntiin mahtuu "perussessio" kompaktisti. Mikäli halutaan kattavampaa alustusta, pidempää rentoutusta tai enemmän aikaa keskusteluille naurujoogan jälkeen, kannattaa aikaa varata puolitoista tuntia.

MINKÄ KOKOISELLE RYHMÄLLE SOPII? Suosittelen ryhmäkooksi vähintäin 7 henkilöä. Tällöin naurajat saavat ryhmästä tukea omille nauruilleen. Isommasta ryhmästä saa enemmän tukea. Ylärajaa osallistujamäärälle ei ole, kunhan tilaa on riittävästi.

MILLAINEN TILA TARVITAAN? Kokonaiselle naurujoogasessiolla tarvitaan tilaa vähintään noin 2 m2 osallistujaa kohden. Hyvä tila on siisti, lämmin ja vedoton, hyvin tuulettuva sekä rauhallinen siten, etteivät ulkopuoliset kuljeskele siellä. Siellä saa myös pitää ääntä häiritsemättä muita.

Mikäli naurujoogassa ei mennä alustoille lattialla, niin tilaksi riittää noin 1 m2 osallistujaa kohden. Tällöin naurujooga voidaan toteuttaa sujuvasti lähes missä tahansa ympäristössä, vaikkapa ravintolatiloissa.

Sovelletusti naurujoogaa voidaan tehdä myös auditorio- ja vastaavissa tiloissa, joissa on kiinteät istuimet. Tällaisissa tiloissa toimivampi ratkaisu voi kuitenkin olla naurulueto, jossa luennon omaiseen tilanteeseen yhdistetään toiminnallisia osia naurujoogasta.

TARVITAANKO ERITYISVARUSTEITA TAI -VAATETUSTA? Rento ja kevyen liikkumisen sekä lattialla alustoilla makoilun salliva asustus on hyvä naurujoogassa. Juhlapukeutuneenakin naurujooga onnistuu tilanteeseen ja pukeutumiseen sovellettuna.

Vettä tai muuta raikasta juotavaa on hyvä olla saatavilla.

Noin 35 hengen ryhmille ja siitä isommille tarvitaan ohjaajan käyttöön äänenvahvistus.

SOPIIKO NAURUJOOGA KAIKILLE IHMISILLE? Raskaus, sydänvika, tyrä tai tuoreet leikkaushaavat (alle 3 kk) voivat olla este naurujoogaamiselle.

ENTÄ JOS EI NAURATA? Naurujoogassa ei ole pakko nauraa ja kaikkiin nauramisiin sekä nauramattomuuksiin suhtaudutaan hyväksyvästi. Koska nauraminen käynnistetään harjoituksena kuka tahansa voi nauraa niin valitessaan. Naurujoogassa voidaan aina aloittaa ja edetä näytellyllä naurulla / tekonaurulla, joka katsekontaktien ja ryhmän dynamiikan kautta muuttuu yleensä hyvin nopeasti spontaaniksi nauramiseksi.

SOPIIKO SE MEILLE, KUN ME OLLAAN NIIN VAKAVIA? Sopii hyvin. Naurujoogassa nauramiseen ei tarvita huumorintajua eikä valmiiksi iloista mieltä. Naurujoogasta tosin on usein seurauksena iloista mieltä ja huumorintajuakin.

SOPIIKO SE MEILLE, KUN ME NAURETAAN MUUTENKIN NIIN PALJON? Sopii hyvin. Vaikka nauraisi usein, niin päivittäiset naurut ovat kuitenkin tavallisesti lyhyitä (3-7 sekuntia) ja pinnallisia. Jotta nauramisesta saa sen tieteellisestikin todennetut myönteiset terveysvaikutukset parhaiten, sen on tarvitsee olla pitkäkestoista ja syvää naurua palleasta ja vatsasta. Naurujoogassa voi huoletta nauraa syvää ja äänekästä naurua ja niin pitkään kun tahtoo.

VOIVATKO ESIMIEHET JA ALAISET NAURUJOOGATA KESKENÄÄN? Kyllä, ja näin juuri olisi hyvä tehdäkin. Naurujooga vahvistaa ihmisten välisiä luottamusta ja muun muassa sitä kautta sujuvoittaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.