Miksi nauraa enemmän?

Nauraminen on hauskaa, lisäksi se rentouttaa, poistaa stressiä, edistää terveyttä ja yhdistää ihmisiä!

Naurettaessa

  • stressi lievittyy,
  • keho ja mieli rentoutuvat,
  • mieliala paranee ja vireystila kohoaa,
  • olo vapautuu ja ajatukset selkeytyvät,
  • kokemus yhteydestä omaan kehoon paranee,
  • kokemus yhteydestä muihin ihmisiin vahvistuu,
  • kehon ja mielen rentoutuessa kehon itseparantavat voimat pääsevät toimimaan,
  • yhteyden vahvistuessa omaan kehoon ja muihin ihmisiin myös luottamus elämään vahvistuu.

Nauraminen on nopea ja tehokas stressin lievittäjä ja ennaltaehkäisijä - se poistaa niin fyysistä, mentaalista kuin emotionaalista stressiä. Pidemmästä nauramisesta seuraava hyvänolon tunne pitää stressiä loitommalla jopa useita päiviä, se voi myös poistaa kehon kipuja.

Nauraminen on voimakas emotionaalinen vaikuttaja: se lisää välittömästi mielihyvän tunnetta, minkä vaikutuksen voi pidemmän nauramisen jälkeen huomata useitakin päiviä. Mielihyvän kokeminen puolestaan vaikuttaa koko elämään ja myös edistää suoriutumista.

Nauramisen aiheuttamat kemialliset/hormonaaliset reaktiot kehossa tasapainottavat stressin, jännityksen, pelon, turhautumisen, ärtymyksen ja vihan aiheuttamia kemiallisia/hormonaalisia kehoreaktioita; siten nauraminen tasapainottaa noita nk. negatiivisia tunteita ja niiden vaikutuksia.

Nauraminen edistää fyysistä terveyttä monin tavoin. Se muun muassa vahvistaa immuunipuolustusta, lisää hapen määrää elimistössä, hieroo sisäelimiä ja parantaa niiden verenkiertoa, vahvistaa hengityselimistöä ja sen toimintaa, voimistaa kasvojen verenkiertoa ja lihaksistoa (antaa näin "kasvojenkohotusta") sekä tuulettaa keuhkoja tehokkaasti: se puhdistaa myös keuhkoissa olevan jäännösilman. Kun yli 70% kaikista diagnosoiduista sairauksista on jollain tavalla yhteydessä stressiin, nauraminen  - stressiä tehokkaasti lievittäessään -  edistää terveyttä välillisesti vieläkin laaja-alaisesemmin ja monipuolisemmin.

Yhdessä nauraminen yhdistää ihmisiä - muun muassa lisää luottamusta itseen ja muihin.

Nauraminen myös ilmiselvästi aktivoi luovuutta. Se vahvistaa kehotietoisuutta sekä kykyä olla läsnä omana itsenään nykyhetkessä, jotka molemmat ovat tarpeellisia taitoja luovuuden virtaamiseksi. Lisäksi nauraminen antaa etäisyyttä arkisiin ajatuksiin, avartaa ja selkeyttää mieltä, tekee tilaa uusille ajatuksille ja oivalluksille sekä auttaa näkemään ja priorisoimaan asioita uudessa valossa.

Pidempikestoinen nauraminen kokemusten mukaan myös siis vähentää ja poistaa kipuja.

Säännöllinen nauraminen ilmiselvästi myös lisää huumorintajua.

Kysy lisätietoja ja tarjous naurujoogasta, nauruluennosta tai nauruvalmennuksesta TÄSTÄ!