Naurujoogasession kesto ja sisältö

Tavanomainen naurujoogasessio kestää tunnista puoleentoista tuntiin käytettävissä olevan ajan mukaan. Tällöin se sisältää

- valinnaisesti läsnäoloa vahvistavia alkuharjoituksia

- sanallisen alustuksen naurujoogasta ja valinnaisesti nauramisesta laajemmin

- varsinaisia naurujoogaharjoituksia: nauruharjoituksia ja syvähengitysharjoituksia

- vapaan naurun osion eli naurumeditaation

- ohjatun loppurentoutuksen ja session yhteisen päätöksen.

Lopuksi voidaan myös keskustella kokemuksista ja niiden pohjalta mahdollisesti syntyneistä uusista oivalluksista.

Lyhimmillään naurujoogasessio kestää 15-20 minuuttia. Tällöin sanallista alustusta ei ole tai se on erittäin lyhyt. Sessio aloitetaan naurujoogaharjoituksilla, joista jatketaan vapaan naurun osioon. Sitten lyhyt rentoutumishetki ja session yhteinen lopetus.

Mikäli ryhmä ei ole aiemmin naurujoogannut, kannattaa sessio yleensä aloittaa sanallisella alustuksella. Tämän jälkeen itse kullakin on riittävän luottavainen olo lähteä kokeilemaan asiaa.

Laughter exercises - tietoisesti tuotettu nauru

Naurujoogassa nauru laitetaan liikkeelle toiminnallisilla leikillisillä nauruharjoituksilla (laughter exercises). Naurua aktivoidaan tällöin tietoisesti. Katsekontaktien ja ryhmän dynamiikan myötä "tietoisesti tuotettu nauru" muuttuu hyvin nopeasti spontaaniksi nauramiseksi.

Naurujoogan yksi tärkeä osa ovat session myötä tehtävät yksinkertaiset mutta tehokkaat syvähengitysharjoitukset. Ne lisäävat hapen määrää elimistössä, "tuulettavat" keuhkoja  ja myös tuovat hiljaisempia hetkiä muuten melko vauhdikkaaseenkin naurujoogasessioon.

Koko naurujoogasession läpi vaikuttavan elementtinä on leikkimielisyys.

Tavanomaisessa naurjoogasessiossa ollaan sekä

- jalkeillaan,

- istuvillaan alustoilla lattialla

- makuullaan alustoilla lattialla

Nauruharjoitukset tehdään tavallisesti jalkeillaan, vapaan naurun osio sekä istuvillaan että makuullaan ja loppurentoutuminen tavallisesti makuullaan.

Istuvuillaan ja makuullaan lattialla tehtävät osiot voidaan soveltaen tehdä myös tuoleilla. 

Naurujoogasessio voidaan tarvittaessa aina tuunata tilanteen tarpeisiin - vaikkapa juhlapukeutumisen tai liikuntarajoitusten mukaan.