Hauskaa yhdessä oloa, vuorovaikutusta, rentoutta ja hyvinvointia

Kun haluat uutta, hauskaa ja sopivan erilaista yhteistä tekemistä.

Kun haluat tilaisuuden, jossa kaikki saavat taatusti nauraa.

NAURUJOOGAN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSISSÄ

Naurujoogatessa keho ja mieli rentoutuvat ja stressi purkaantuu nopeasti ja tehokkaasti.

Naurujoogaaminen kohottaa mielialaa ja vahvistaa ihmisten välisiä suhteita, tutustuttaa nopeasti ja lisää luottamusta ihmisten välillä. Naurujoogaten voidaan tehokkaasti ja hauskalla tavalla edistää ryhmien tiimiytymistä.

Naurujoogaaminen lisää hapen määrää elimistössä: se piristää, vahvistaa läsnäoloa ja auttaa pysymään tarkkaavaisena.  Lisäksi se edistää terveyttä monin tavoin.

Naurujoogasessioita voi tehdä yksittäisinä tapahtumina tai säännöllisen toistuvasti. Yksittäiset sessiot sopivat esimerkiksi seminaari-,  koulutus-, tyhy- ja virkistyspäivien yhteyteen. Toistuvat sessiot sopivat työviikon aloitukseksi tai päätökseksi (nauraen töihin tai viikonloppuvapaalle).

NAURAMALLA STRESSITASO ALEMMAS

Nykyään työpaikoilla monet ovat stressaantuneita. Negatiivinen stressi heikentää yhteistyökykyä ja kiristää sosiaalisia suhteita. Se heikentää myös tarkkaavaisuutta ja keskittymiskyä sekä muisti- ja oppimistoimintoja ja vähentää luovuutta.

Stressi heijastuu myös terveysongelmina: yli 70% diagnosoitavista sairauksista on yhteydessä stressiin siten että stressi lisää sairastavuutta. Kaikki tämä heikentää tuottavuutta ja tehokkuutta.

Naurujooga on STRESSIN POISTAJA NO 1. Se on erittäin tehokas, nopea, syvävaikutteinen ja edullinen ja tehoaa niin fyysiseen, mentaaliseen kuin emotionaaliseen stressiin.

Tanskalaisen IT-yrityksen kokemusten mukaan säännöllinen yhteisnauru naurujoogaten lisäsi yrityksen liikevaihdon kasvua. MIKSI? Koska nauravat ihmiset ovat rennompia, luovempia, kyvykkäämpiä yhteistyöhön ja he jaksavat paremmin - he tekevät parempaa tulosta kuin stressaantuneet.

Naurujooga edistää suoriutumista: se lisää hapen määrää elimistössä ja aivoissa ja siten myös energisyyttä ja jaksamista. Lisäksi se parantaa mielialaa, mitä tuottaa parempia suorituksia.

Naurujoogaaminen lisää luottamusta, edistää vuorovaikutusta sekä poistaa jännitystä ihmisten väliltä. Ryhmässä se vahvistaa me-henkeä ja edistää tiimiytymistä.